De dragobete…
De dragobete… avatar

4bc50fd6a67f97882f8d9b281ce8443d

De dragobete ,
îți dăruiesc cuvinte ce- mi stau în cale
fă- ți doamne semnul peste spinii lor ,
că prea se duce inima la vale
rostogolind un sânge incolor .

De dragobete ,
când sunt hulit de cei care- mi furară
tot adevărul zâmbetului trist
cernându- mă prin vremea tot mai rară ,
în numele minciunii, ca pe Crist .

De dragobete ,
sunt caligrafia primăverilor care doare
și nu mai simt ce- i bine și ce- i rău
străbătând pe- aceleași coridoare
spre nelumescul sufletului tău .

De dragobete ,
sunt lovit cu pietre în trupul pîinii
de cei pe care- n zori i- am uns cu mir ,
duc uneori la frunte scutul mâinii
și de tăcerea iubitei mă tot mir .

De dragobete ,
n- am ocolit ce- a fost să mi se- ntâmple
n- am cumpărat nici milă pe arginți
și dacă duhul tău mi- a stat sub tâmple
de ce mă- ncerci, mă lepezi și mă minți ?.

De dragobete ,
fă- ți iubito vreme să asculți cum urlă
în jurul tău hăitașii credincioși ,
cînd te izbesc de stele ca pe- o turlă ,
și- ncearcă să mă vezi cu ochii scoși .

De dragobete ,
eu încă sunt aici, printre cuvinte ,
eu încă mai respir și încă plâng ,
fără să- ți tulbur harul de părinte
decât cu geana de pe ochiul stâng .

De dragobete ,
mărirea mea încape într- o nucă
lăsată- n voia nopții lângă drum
și doar din vina dorului de ducă
mă- ncoronez cu pulbere și scrum .

De dragobete ,
orbește cred în iubirile frumoase ,
chiar dacă ele nu- ți prea sunt pe plac ,
și când le simți zăpada peste oase
le mai îneci sub flăcări, ca- ntr- un lac .

De dragobete ,
muindu- mi pana în puterea slabă ,
din prea puținul cât mi- a fost gândit ,
scriu despre viața ta iubito- n grabă ,
lăsându- mă de viață osândit .

De dragobete ,
eu nu mă tem de cele trecătoare ,
cum cei supuși greșelilor se tem ,
și mă feresc de fala- nșelătoare
cu necuprinsul frig dintr- un blestem .

De dragobete ,
sunt  blestemat pierzării ca lumina ,
cînd smulgi din ceară trupul tău plăpând ,
cel vinovat de- aș fi uitat grădina
prea grijuliu să te păstreze- n gând .

Grai Romanesc