Fluturi târzii
Fluturi târzii avatar

Fluturi târzii

Aş vrea
să fim fluturi târzii,
o jertfă frământată-n umbră
de maci, sub noi,
cu poezii crescuţi,
să-i auzim când umblă.

Aş vrea
să fim doar doi copii
să nu ne calce taina în picioare,
să adormim
sub fructe de câmpii ,
tu scump la vorbă, eu o floare.

Să respirăm
o viaţă numai vers,
să ne restituim sub răsărit plouat,
să ne-alergăm apoi
prin univers,
cenuşăreasa eu, tu împărat.

Aş vrea
să fim fluturi târzii,
să nu ne pierdem aripa vreodată,
poveşti de seară
şi iluzii
eu să nu mor acum, tu niciodată.

Grai Romanesc