Poezia Lilianei Liciu-prezentare de Ion Roșioru
Poezia Lilianei Liciu-prezentare de Ion Roșioru avatar

Poezia Lilianei Liciu se situează exclusiv la antipodul celei aşternute pe răbdarea hârtiei sau pe monitoare care au destul sânge în venele lor electronice spre a roşi ca miresele când nuntaşii chercheliţi zdravăn se dedau la vorbe şi aluzii decoltate. Poezia ei e, prin urmare, una roural-aurorală, cu brize adiind dinspre paradis, cu trandafiri izbucnind în pururi sau zăpadă estivală, răsfrângându-se cu candoare în propria-i oglindă referenţială, cu lumina soarelui perlând unduitor pe văile văzduhului, cu reflecţii asupra timpului a cărui curgere e acceptată cu seninătate, fiecărui anotimp găsindu-i-se dimensiunea frumoasă şi sărbătorească, plasată mereu sub zodia iubirii atotvindecătoare şi înălţătoare.

Poeta are ştiinţa versului clasic impecabil strunit, cantabil şi avântat, ca şi pe aceea a versului liber, îndeosebi în partea mediană a volumului, peisajele sale lirice reuşind de fiecare dată să-l capteze pe cititor şi să-l reconforteze precum oaza din pustiu pe călătorul ce caută însetat o clipă de refugiu şi de răgaz binecuvântat. Pe lângă multe alte calităţi poetice evidente, are şi harul personificărilor de zile mari, precum cea despre soartă (Patimi) ori despre timp (Jertfă). Tematic vorbind, cam toate temele şi motivele, dragi romanticilor de pretutindeni şi dintoteauna, sunt abordate cu dezinvoltură şi cu forţă de convingere lirică: marea, luna, pădurea cerul înstelat etc. Poezia Lilianei Liciu din această a treia carte a sa este întru totul şi sub toate aspectele abordative un festin poetic de cel mai bun augur.

Ion Roşioru
USR

Grai Romanesc