You in my dreams… de Lopamudra Mishra
You in my dreams… de Lopamudra Mishra avatar

You in my dreams…

Why you come to my dreams?
Keeping me awake throughout the night,
Stars know my state ,
Moon too aware of my deprived stage,
I crawl and shout taking your name,
Aha! You isles is not nearby,
My drumbeats is audible to me,
With some mute witnesses,
I share my acute pain of loneliness,
I feel helpless,
While gazing the night sky,
It has stretched its horizon wide,
Making me feel dry,
Then I cry,
Every seconds, and every minutes hunt me
I recollect some ,imagine some incidents,
Which drives me crazy, thinking about you,
My sleepless eyes wait eagerly for morning to bloom,
As if the bright Sun will bring some ray of hope to my dome,
May the castle catch fire,
Then only the ashes will say ,how much I miss you dear,,
O h ! you occupied my dreams,
Then say why I dream you every night?.

Tu în visele mele…

De ce ai venit la visele mele?
Ţinându-mă trează toată noaptea,
Stelele îmi cunosc starea,
Luna este prea conştientă de stadiul meu privat,
Mă târăsc şi strig să-ţi iau numele,
Aha! Voi, insule, nu sunteţi în apropiere.
Cheamarea  mea este sonoră pentru mine,
Cu nişte martori muţi,
Îmi împărtăşesc durerea acută de singurătate,
Mă simt neajutorată.
În timp ce privind cerul nopţii,
Care și-a întins orizontul larg.
Făcându-mă să mă simt uscată,
Apoi plâng.
În fiecare secundă, fiecare minut mă vânează.
Îmi amintesc multe, imaginați-vă unele incidente,
Ceea ce mă înnebuneşte, gândindu-mă la tine,
Ochii mei nedormiți aşteaptă cu nerăbdare dimineaţa pentru a înflori,
Ca şi cum soarele strălucitor va aduce o rază de speranţă în drumul meu,
Fie ca castelul să ia foc,
Atunci doar cenuşa va spune, cât de mult mi-e dor de tine dragă,,
O, Doamne! Tu mi-ai ocupat visele.
Atunci spune-mi de ce te visez în fiecare noapte?.

Grai Romanesc