EROTICA MAGNA de Simion Bogdănescu
EROTICA MAGNA de Simion Bogdănescu avatar

 

Cu volumul de față ,,Uneori,  mă sărutai visând”  ( un titlu romantic, erotic, el însuși e chivalent cu un  întreg și emoționant vers), poetul Trandafir Sîmpetru își consolidează opera  la care până acum și-a zidit 29 de cărți de poezie și două romane . O viață de om ctitorită prin scris ! Pentru a depăși uitarea, singurătatea și dispariția, așa cum atenționează în micropoemul ,,Nemoarte”. ,,Mă ară, tată, mă ară /Plug de rouă într-o vară,/Inima-n două o-mparte/ În iubire și nemoarte./ M-apasă, tată, m-apasă / Doru-ntoarcerii acasă”.

De altfel, iubirea și timpul veșnic sunt cele două mari teme ce sugerează universul poetic al acestei cărți. El stă sub semnul romantismului, al simbolismului, al neomodernismului, dar trimite, peste veacuri și la poezia trubadurilor medievali francezi (mai cu seamă) și la canțonierul lui Francesco Petrarca… Dar poetul Trandafir Sîmpetru se închipuie un trubadur corăbier spre care iubita castelană se apropie în mână cu raza plăcerilor. (,,Te apropiai de mine/Aveai în mână un trandafir/ roșu, îl sărutai și-l miroseai și continuai/ să mergi spre marginea pământului”).

Fantezia dictatorială nu distrage cu totul elementele naturii, ba mai mult, pare a se lăsa de multe ori copleșită de ele. Astfel că emblemele Regimului Divin al Imaginarului și ale Regimului Nocturn se întrepătrund, în cantități egale și în semnificații contradictorii: ,, Prăbușit în golul somnului din prund / Chipurile absente uneori le-ascund/ Marile corăbii ce se duc și vin, / tot se pierd în ceața albului destin. / Tot târându-mi viața plină de tristețe /Curcubeu ce arde peste frumusețe.”(Imagini).

Toposul său liric se circumscrie pe faleza unei zone localizate cert geografic ( Brăila, balta, strada Brăilei, matricea stilistică a lui Panait Istrati și Fănuș Neagu), dar evadează și spre alte ținuturi marine, mai mult interioare ( cu alge, scoici, palmieri). Poetul conturează mirabilu-n paradis, în care, imaginar, desfășoară un întreg ceremonial pătimaș de iubire. Cei doi parteneri trăiesc, sperând, stări petrarchizante, contradictorii, devoratoare, transmise magic și elementelor cosmice: ,, Între pietre stă apa neuitării, / caută temelia între mișcările de lună,/ simte liniștea și mersul cerului sub/  care te pierzi prin toamnele tale în clipe/ și frunze în piscula cela de răcoare unde / iubirea mă doare ca un lujer desfrunzit/ rănit de lumină.” (Între pietre stă apa uitării).

Stilistic, Trandafir Sîmpetru este un calofir ( ,,eu sunt prinț al cuvintelor frumoase,” ne atrage atenția într-un vers), un împătimit al figurilor de stil aglomerate, ceea cel apropie de seriozitatea distinsă  a poeților manieriști, în sensul bun.. Cum iubirea impune un fastuos  ritual și frazarea lirică  se îmbogățește ceremonios, dându-i un aer uneori de  rostire oraculoasă.: ,,fii fluturele meu/ de aer și lumină, forma frunzei/ din răscrucea focului, din sufletul unde se rostogolesc curcubeie.”( Eram viscole a vântului nopții).

Iubirea-poveste și povestea iubirii sunt susținute, textual, prin utilizarea frecventă a imperfectului descriptiv cu precădere a verbului A FI (prin care se exprimă  ,,sentimentul românesc al Ființei, sublinia filosoful Constantin Noica.).

Foarte multe poeme includ în structura lor: eram, erai și această temă sugerează o iubire inaptă în trecut, dar ne terminată înprezent-povestea unei iubiri fără sfârșit, într-o ipostază eternă:,, să mă așez pe /prispa caldă a vieții și să privesc/ la iarba ta de gânduri cum o/ sărută cerbii”. ( Eu, cu tine și natura).

Din punct de vedere prozodic, două sunt structurile strofice pe care le întrebuințează autorul: distihul  (mai subliniat în poemele cu temă temporală) și strofa polimorfă ( când tratează tema erotică).

O erotică magna conține această frumoasă carte de versuri ,, Uneori mă sărutai visând,” semnată de poetul Trandafri Sîmpetru, aflat într-o eternă căutare ca legendarul Orfeu, poetul trac, dus în infern după legendara lui soție, Euridice !

             SIMION BOGDĂNESCU,

    Uniunea Scriitorilor din România

           

Grai Romanesc