unde?
unde? avatar

sunt aiurea şi-s peste tot
încărcată de gânduri
cu-o răceală aprigă
o stare ce macină continuu ca morile de vânt lăsate în derivă.

dacă aş fi în câmp mi-ar fi mult mai bine decât acasă
unde pereţii asudă-n privirea ceţoasă întrebând mereu
unde să mă duc să mă pot încălzi
să dispară frigul din oase
unde

sunt acasă şi mă simt nicăieri.

Grai Romanesc