Elidă / AUTOR ION ROȘIORU
Elidă / AUTOR ION ROȘIORU avatar

Elidă
AUTOR ION ROȘIORU
Se fisurează miezul nopții şi-adun în scrinul maroniu
Poemele ce nu-mi dau voie în nicio limbă să le scriu.
Trandafiriii zori se-arată și-mi picur în potir de mac
Poemele ce nu-mi dau voie în nicio limbă să le tac.

Amiaza cerne colb de aur și sub obroc astral îmi pun
Poemele ce nu-mi dau voie în nicio limbă să le spun.
Amurgul stacojiu mă-mbie să-ndes în scorbura de nuc
Poemele ce nu-mi dau voie în niciun grai să le traduc!

Grai Romanesc