CERUL DIN NOI / autor AUREL BURICEA
CERUL DIN NOI   /  autor AUREL BURICEA avatar

C E R U L – D I N – N O I

cu sete de aer peştele zboară
de – ar pricepe mediul în care trăieşte
atunci peştele n – ar mai fi azi peşte
ar fi mic albatros sub clar de vară

oricât aş vrea să nu fiu ceea ce par
creşte adânc în mine un foc nestins
când trec materia în starea din vis
m – ai născut ,mamă , într – un număr impar

sunt punctul aleph din şirul pesimist
văd nevăzutul dac – aş frânge dreapta
orb sunt în mine şi nu – mi cunosc fapta

pentru care am fost condamnat să exist
însetat de rugă ca sfântu – n pustiu
trăiesc în tine , Doamne , fără să ştiu.

ÎNTRE NUMĂR ŞI CUVÂNT // ED. DANUBIU // 2004

Grai Romanesc