ȘI- AM UITAT DE NEUITARE
ȘI- AM UITAT DE NEUITARE avatar

Ți- am cules sânii plini de lavă,

Fulguiri de clipe, dulce otravă.

Mă cuprinzi de gât sălbatic,

cerul tău ascuns și singuratic.

De mă pierd în dragoste și foame,

valuri cu spume, vârtejuri în coame.

Mă poți străbate cu nesfârșitul,

uitat de dragoste precum granitul.

Când sunt orb prin limpezime,

tăceri remușcate- n adâncime.

Și mă lasă, doamne, necuprins,

de steaua dorului încins.

Și mă cheamă din depărtare,

În șold de fum spre legănare.

Grai Romanesc