Așteptare
Așteptare avatar

Așteptare

Stă soarele cu burta-n sus,
agăţat de baierele cerului,
ca o babă rămasă-n cires,
de la ultimul cules,
ultimul cules al istoriei.
Cu ochiul țepos ne gâdilă orgoliul fiecăruia:
ce cald si luminos e, iar eu sunt încă vie!
In realitate ne ia în evidenţă pe toți,
să ştie ce să bârfească despre fiecare,
cu stelele si celelalte de prin curtea cerului
si să ne dea fiecăruia nota ce ni se cuvine.
Dimineata, cu ochii cârpiţi încă de somn,
ne uităm ca nişte gură-cască la ochiul ţepos,
aşteptăm culesul
şi nu înţelegem nimic.

Grai Romanesc