ÎNTR- O ZI DE MIERCURI
ÎNTR- O ZI DE MIERCURI avatar

Voi rămâne pe insula

cu terasele calde iubito,

acolo unde mi te- ai topit

în amintire cu chipul smuls

și buzele crăpate ca o floare arsă

prin timpul desprimăvărat,

cu privirea imensă mă chemai

să mă agaț de tine, târându- mi

viața ca un mizerabil luntraș

prin apele umflate ale vieții, împins

de vijelia cu singura spărtură

ce duce spre sufletul tău mirosind

a păduri și a ploi, a liniște și brumă.

Ai izbucnit în plâns când ai văzut

cum sângera lumina pe chipul meu

târziu, cum mă cățăram prin noapte

pe scara inimii tale, cum nu puteam

s- ajung până acolo unde ne pândește

moartea cu brațele întinse spre ceasul

vieții, care s- a oprit într- o zi de miercuri.

Grai Romanesc