Criză
Criză avatar

Criză

Din dansul satanic de stele
Se nasc enigmatice ploi
La poarta destinului care
Trezește orgoliul din noi.

Din frunze sculptate statui
Cresc talgere grele de timp,
Sărmana clepsidră stresată oricui
Mai vinde iluzii de veșnic Olimp.

Grai Romanesc