şi am venit
şi am venit avatar

am intrat încet
chiar mă strâng tare-n braţe să nu se audă nimic
nici oftatul ce mi-l poţi distinge uşor
să nu sesizezi nici măcar ideea unui alint timid
schiţat cumva
rămas la nivel de dorinţă

m-apropii pe vîrfuri multe emoţii tremură mâna
ating un cuvânt ce deapănă tainic în vers de poez
şi deja sunt flutur şi câmp şi bob de nisip albastru
roşiatic poate violet rămas odată cu îmbratişări date pe furiş
nici nu ştiu cum am ajuns pe aici
cert este că păşesc încet cu toate gândurile mele de mână
caut un loc unde să le aşez a mulţumire

şi am venit
nu pot refuza gândul la tine şi nici ademenirea ta

Grai Romanesc