Fluturi târzii
Fluturi târzii avatar

Fluturi târzii

Aş vrea
să fim fluturi târzii,
o jertfă frământată-n umbră
de maci , sub noi ,
cu poezii crescuţi,
să-i auzim când umblă.

Aş vrea
să fim doar doi copii
să nu ne calce taina în picioare,
să adormim
sub fructe de câmpii ,
tu scump la vorbă, eu o floare.

Să respirăm
o viaţă numai vers,
să ne restituim sub răsărit plouat,
să ne-alergăm apoi
prin univers,
cenuşăreasa eu, tu împărat.

Aş vrea
să fim fluturi târzii,
să nu ne pierdem aripa vreodată ,
poveşti de seară
şi iluzii
eu să nu mor acum, tu niciodată.

Grai Romanesc