SUNT FLĂMÂND DE TINE
SUNT FLĂMÂND DE TINE avatar

Fruntea arde și clocotul inimii

crește doar munții sufletului

așteaptă crescând chemările tale,

sălciile în vânt sunt mai frumoase

cu tine,roiul de stele și înfrigurate

țărmuri te așteaptă de oriunde ai

veni,chipul tău se-nvăluie în visul

sărind,luna aburește în lipsa ta ca

un ecou alungat,mă tulbură această

așteptare în care-mi cresc gânduri

și vise,sunt flămând de tine iubito,

te aștept pe țărmurile amăgitoare ale

vieții,să mângâi coamele valurilor

din sângele meu fierbinte,fulgerul

țesut în malul inimii,am ochii arși

de lacrimi și ne-mbrățișam spre

nesfârșire în amintirea durerii,călcam

împreună prin mâlul dezamăgirii și

mângâiam frunzele de nufăr în zările

de scrum și mergeam,mergeam fără

să vedem că prin ploile calde licuricii

sunt spânzurați de firele de iarbă.

Grai Romanesc