TIMP de Regina Resta
TIMP de Regina Resta avatar

Timp, magician mulţumit,
Este o voce out-of-curte
Şi-a turnat comploturile în mine.

Să respiri ca să respiri.
Dorinţă şi contradicţie.

Ghemuit, nu-mi pot da seama.
Intruziunea sufletului meu
Ceea ce limitează fiecare concepţie a existenţei.

Franiamo împreună ca gândurile neexprimată
Caut uitarea în resturi ruginite.
Inimi închise cu pumnul.

Speranța eternă este doar cuvinte scrise.
Cazul ocupă spaţiul de un singur punct.

IL TEMPO

Il tempo, compiacente prestigiatore,
è una voce fuori campo
che riversa in me le sue trame.

Diventa respiro da respirare
desiderio e contraddizione.

Raggomitolata non mi accorgo
dell’invadenza della mia anima
che limita ogni concezione di esistenza.

Franiamo insieme come pensieri inespressi
Cercando l’oblio nelle serrature arrugginite
dei cuori chiusi a pugno.

La speranza di eterno sono solo parole scritte
il caso occupa lo spazio di un punto.

©Regina Resta 2018

Grai Romanesc