RAMURILE RUPTE SUB CARE TE-ASCUNZI
RAMURILE RUPTE SUB CARE TE-ASCUNZI avatar

 

Sui în vis ca un fum rătăcitor

pe șesul inimii tale unde răsuflă

spuma ierbii în fulgerări de tăișuri,

caut drumul spre mare,spre țărmul

meu de amurguri fără umbre și sunetul

îndepărtat din urechea scoicilor,albul

norilor și mângâierea ta umedă iubito,

o,ce țipăt!mă spulberă spre pierdute

limpezimi unde mișcă nisipuri ca zăpada

în oase,crescândă-ncremenire în râul

umflat al sufletului,caut și caut speranța

verde,ramurile rupte sub care te-ascunzi

cu delirante-mbrățișări,aștept să vii și să

mă îmbraci în dragoste,poți veni pe furiș,

să mă cauți, să te reverși în mine ca un rug

încins,să simt foșnetul tău și miezul tainei

care mă ucide lent,să fiu bătut de vânturile

ninse,de ceară și uitare,mă vei găsi plângând

lângă craterele morții,adânc pierdut în iarnă.

Grai Romanesc