Cădere
Cădere avatar

Vocea nopții înfășoară omizi de ceară

pe ramuri de onix, desprinse din murmur de psalm

și strigătul ei e – o pasăre, risipind

cu aripi de tăcere argintul gândului neadormit

Intunericul arde povara somnului ce-și caută calea

printre fuioare de stele și picură seva adâncurilor

pe umerii bătrânului, uitatul demiurg ce urzește

izvoare de vise în palme de copil

și deșiră drumuri ascunse-n inimi de luceferi,

Și cioburi din lună se-mprăștie în pulberea

aprinsă de mâna unui înger

prin voalul sticlos al țărânei,

iar umbrele zărilor îmbobocesc chemări

ce-au prins a palpita în  broboane de nisip

pe – aripi de bufnițe sure,

Oasele noastre se-ncolăcesc în somnul iubirii

surprinse de taina unui cer,

ce-mprăștie apele dorinței prin porii

unui aer răscolit de sideful cearcănelor,

și amintiri netrăite se zbat în pupila orei

și curg amurguri peste trupurile noastre

cuprinse-n vraja unui timp ce-a răsărit

în ochiul unui sfinx înnodând întrebări.

Noi am căzut deja în noapte, și-n unduirea meduzelor,

ce – aprind pe- altarele mării profetice focuri

atingem tâmpla cerului cu fiorul luminii

din zborul unui sărut, pecetea cuvintelor

în ruga de cleștar a văzduhurilor mute,

ne prindem cu mâini însetate de-o clipă

să îi sorbim sângele de cenușă

iar luna cercuiește rătăcirea stelelor

într-o îmbrățișare cuprinsă de freamătul unui albatros de jar

și sufletele noastre albe se topesc în tremurul florilor

atinse de vara dorinței , uitată într-un ierbar.

Noi am căzut deja în visul unei stele

letania amurgului ne-a împietrit,

ne-am afundat în somnul zării frânte de-nserare

și-n cerul clopotelor, ce-ntr-un viclean ecou,

a ferecat mirata lună de creștetul unui nor

ce -și murmură însingurarea cu buze de sfânt,

ne adâncim căderea  în pântecul turlei,

ce-n visul unui anotimp frânt ne-a răstignit,

răpuși de valul unui timp ce ne-a scris iubirea

pe scoarța unui ornic rătăcit într-o constelație oarbă,

și inimile noastre albe sunt frunze călătoare

în iarna cuvintelor ce-au înghețat pe buze.

Grai Romanesc