Martori nemincinoși
Martori nemincinoși avatar

Martori nemincinoși

De-ar trăda cumva și luna
Sub tăcuți luceferi, vântul,
La străini ce vin întruna,
Amanet s-ar da pământul.

Dacă-ar fi cumva să moară
Toți soldații lumii, buni,
Neclintit ar sta-ntr-o doară
Ceasul zilelor de luni!

Dacă-ar fi ca să își vândă
Castelanii moștenirea,
Pe-o colibă prea plăpândă,
S-ar da naibii omenirea.

Stau ascunși de vremuri grele
Prin hlujeni ca de paradă,
Ierburi plânse, sub pingele,
Viața noastră-i o șaradă!

Dacă-ar fi să liciteze
Disperați, flăcăii, pași
În tandemuri suedeze,
De valsări, am fi prea falși.

Dacă-ar fi mieii fricoși
La tăiat să stea semeți,
Martori muți, nemincinoși,
Ar fi doar niște pereți!

Dacă-ar fi timpul în loc
Să-l oprim în miez de viață,
Cine ar mai intra în joc
Și ne-ar trece în prefață?

Grai Romanesc