I JA SAM SIN ZVEZDE de Jasna Sofija Kosanovic
I JA SAM SIN ZVEZDE de Jasna Sofija Kosanovic avatar

Pod šatorima čergar do čergara
čovjek je zaitsa tuđinac u tuđini
porodila mene majka tajanstvena Indija
Tiho mi šaputala usnama majčinske ljubavi
ljudska dobrota treba da postane kao krvotok
duše naše
Seljakali nas iz sezone u sezonu
vjekovima
Majka mi ubjeđenje dala
dok je gledala oca kako jaše crnoga vranca
da sam i ja sin zvezde
da je i moje nebo
njegova plavetnost obrglila mi snove
Ako majko ostane u tvojoj torbi još jedna mrva
daj komšiji mome da što brže progovori
života ti tvoga
Sazidaj od ove rasparčane duše
da bi meni bezdomniku zazidala majko dom
domovinu milu,te u polarnoj svijetlosti nek zasja svijetlosnih izkri zrak
jer tvoje majko oči su okićene kao dva dijamnta
kroz njih je tuđina postala bezdomnom dom…
Majko Indijo!Daj mi još jednom prošapći
I ja sam sin zvezde…

Grai Romanesc