E RÂNDUL TĂU…de Bijoy Bhakat
E RÂNDUL TĂU…de Bijoy Bhakat avatar

E rândul tău, oh, baby
E rândul tău..
Depinde de tine dacă,
Vei accepta provocarea sau a alerga…
E rândul tău, draga mea,
E rândul tău…

Ca distrugerea naturii,
Ruina pentru furtuna de nisip…
Devastarea pentru tsunami,
Epava pentru furtună…

Depinde  totul de tine,
De gândirea ta…
De abordarea ta de de lucru…

Şi Rezultatul,
Secvenţa…
Rezultatul,
Consecința…

Depinde de dragostea ta,
De hrana ta…
De tratatul dumneavoastră,
De acordul dumneavoastră…

De validarea dvs,
De mandat, de patronajul tău,
De sprijinul dumneavoastră,
Spre îngrijire şi supraveghere,
Conservarea şi protecție…

De pădurile şi animalele…
Cerul şi stelele…
Munţii şi râurile…
Mediul înconjurător şi atmosfera…

Nu este momentul pentru ceas şi aşteptaţi,..
Acum este o întrebare:
Din viaţa noastră şi din moarte…

Deci tu-
Te rugăm să fii activ,
Și să fii motivat…
Dă-ţi toată silința,
Să fii cel mai bun…
Dă-ţi toată silința,
Să fii cel mai bun…

It’s your turn, oh baby
It’s your turn..
It’s up to you whether
You will accept the challenge or run..
It’s your turn oh baby
It’s your turn..

As –

The destruction of nature
Ruin for sandstorm ..
Devastation for tsunami
Wreckage for superstorm ..

Are totally depend –

On you
On your thinking ..
On your approach
On your working..

And

The outcome
The sequence ..
The result
The consequence ..

Depend –

On your love
On your nourishment ..
On your treaty
On your agreement ..

On your validation
On your warrant
On your patronage
On your endorsement

Towards –

Care and supervision
Preservation and protection ..

Of –

The forests and the animals
The sky and the stars..
The mountains and the rivers
The environment and the atmosphere ..

As

It is not the time for
The watch and wait..
Now it’s a question
Of our life and death…

So you-
Please be active
And get motivated ..
Give your all
And give your best..
Give your all
And give your best..

Grai Romanesc