Flori de tei
Flori de tei avatar

curg asemeni gândurilor mele
și se întrec pândind în asfințit
cu nebunia lor îmbată caldarâmul
și-adorm pe pleoapa nopții prea grăbit.

se-agăță uneori în crinoline
și-n salbă aurie peste umeri calzi
lăsând parfumul lor în strălucirea nopții
să domine cu cântul de nomazi.

cochetii lorzi cu fracuri de mireasmă
cerșesc iubiri,iubire presărând,
cu reverența unei lacrimi se apleacă
și picură încet pe-obrajii moi roșind.

se-aud atât de calde piruete
și-n fald licorile adorm bătând
în inimi trei cadențe de chitară
bat ritmul florilor de tei dansând.

în dâra lor nocturnă-ngenuncheaza
cu tot alaiul nevăzut mimând
și-n ton cavaleresc mă cheam-a mă cuprinde
pășind prin flori de tei timid.

lore vițelaru

Grai Romanesc