Îmbrăţişări de iubire
Îmbrăţişări de iubire avatar

Dacă rugile din noapte,
sunt îmbrăţişări de iubire,
iar sufletele noastre pline
cu placerea de frumos şi bine,
aruncând orice povară
în vraja unei seri de vară.
Cât ne v-om iubi!
nimeni să nu știe
pe unde-om zăbovi.
Asta nu-i greșeală!
n-om da, nici o socoteală
pe-un câmp cu verdeață
unde stelele cad
cu picuri de rouă pe față.
Să unim destine
nimic nu vom spune
nopți în desfătare
și zile vor apune,
că plecăm în lume

cu un țel anume.

Fotografia postată de Eugenia Palade Calancea.

Grai Romanesc