Grăbit
Grăbit avatar

Grăbit e pasul versului fără de moarte,
Al literelor dans revarsă-n suflet lumină,
Tăcerea prinde glas, simțirile sunt certe, 
Gânduri trimit în cer, cuvinte fără vină.

Din cer cad stele, sunt bogății divine.
În treacăt morminte reci ating,
În suflet iubirea de sine învie
Și focul din inimă îl sting.

Grăbit e zborul păsărilor toamna,
Nebiruit e timpul ce ne fură viața,
Învinsă e de îndată moartea
De versul ce-i scrie prefața.

Grai Romanesc