GÂNDITOARE… de Irinuca Coptil
GÂNDITOARE… de Irinuca Coptil avatar

Îmbrācatā-n mātāsuri,dezbrācatā-n gânduri,
privesc orizontul atât cât îmi permite vântul,
si gândul stingher de un albastru-n mister,
e limpede cā-i noapte si sunt Stele pe Cer.

Cu ochiul gândirii, vād negura prin pleata cafenie,
vād valuri de culoarea noptii, valuri sparte pierdute,
vād frunze cāzute ude acoperite de nisip, rātācite,
vād o barcā în larg zbātându-se-ntr-o Mare de cuvinte.

Mā vād pe mine gânditoare aevea-n visare
Nu stiu cât o fi ceasul, clepsidra e scursā în vale,
sunt prinsā-ntre ore, minute stelare, secunde palpare….
E târziu stiu, dar vreau sā rāmân în aceastā stare…

….femeie gânditoare… femeie de Mare…!

Grai Romanesc