CURCUBEUL DE CULOARE… de IRINA COPTIL
CURCUBEUL DE CULOARE… de IRINA COPTIL avatar

Mi-am cumpārat creioane colorate
As vrea sā desenez o Stea
Cu galben si în mijloc eu voi colora,
o inimioarā roșie, sā știu cā-i steaua ta!

Voi desena și soarele mārețul
Cu galben și puțin portocaliu
Și cu albastru-n raza lui lucioasā
Sā rācoreascā pielea ta frumoasā!

Voi colora un Cer cu-albastru Voroneț
Cum niciodatā nu sa pomenit în cārți
un cer senin cu aripioare de Canari în zāri
Și am sā fac un nor sā fie plin de dor, din țāri!

Voi desena un câmp cu flori de primāvarā
Cu brebenei, cu albāstrele și narcisā albā
O pajite întinsā verde,cu un izvor atât de rece
Sā bem și setea sā ne-nvețe doar arta de-a petrece!

Voi desena și colora o pādurice de stejari
Atât de mândri, groși înalți ca niște brazi,
sā desenez o veverițā și douā cāprioare
Si-un cârd de pāsāri colorate, cālātoare!

Voi desena la noapte Luna plinā dintr-o varā
Cu globul pāmântesc într-o māsurā clarā
Voi colora cu rosu galben si albastru
Culorile din Steagul nost’ de aur si un Astru!

Sā lumineze Tara noastrā dragā
si sā te vād pe tine,
doar așteptându-mā pe mine…!

Grai Romanesc