Mie îmi place de Jasna Sofija Kosanovic
Mie îmi place de Jasna Sofija Kosanovic avatar

Fii parte din umbra mea

conectat la plimbare

în timp ce ploaia decembrie,

Îmi închid ochii ușor pe fața ta.

Vreau să fiu la fel de similar cu tine,

Atingeți-mă cu gândurile voastre

ca și cum am fi fost unul,

cuvintele ne sunt dezvăluite în aer.

Vreau să-mi spună păcatul

cel ne auzit,

ca și când ar exista o iubire fără sfârșit,

de teama mea constantă.

Mă tem că îmi deschid ochii

invitând vântul

cum să scap de această dorință pe care o port,

cum te iubesc mai presus de toate,

dacă îmi deschid ochii, tu și personajul meu principal.

Vreau doar să spui că te iubesc,

că am aripi de porumbei,

tu ai fugit cu bucurie spre mine, născut în cântecul cântecelor,

în timp ce îmi place să-ţi spun că te iubesc.

Fluturi vor juca de bucurie,

când îmbrățișați în umbra ta și în umbra mea,

mă duc să întâlnesc dragostea…

…………………………………………………………………………………………

I like

Be part of my shadow
Connected to the Walk
While the December rain,
I close my eyes gently on your face.
I want to be as similar to you,
Touch me with your thoughts
Like we were one,
The words are revealed in the air.
I want him to tell me the sin
The one we heard,
As if there was an endless love,
For my constant fear.
I’m afraid I’m opening my eyes
Inviting the Wind
How to get rid of this desire that I’m wearing,
How I love you above all else,
If I open my eyes, you and my main character.
I just want you to say that I love you,
That I have pigeon wings,
You have gladly fled to me, born in the song of songs,
While I like to tell you that I love you.
Butterflies will play for joy,
When you embrace in your shadow and in my shadow,
I go to meet love…

Grai Romanesc