AL CINCILEA ANOTIMP
AL CINCILEA ANOTIMP avatar

Al cincilea anotimp

Te-aștept cu rubiniul toamnelor prin  frunze,

O viată -ntreagă la umbra unui muşeţel,

Când primăvara colbul vrea să-şi scuze,

Iar grâul verii-i până-n brâu şi aurel .

Am să divulg la toți al cincilea-anotimp

Şi dragostea în el, de noi ascunsă,

Am să îmi scriu poemele în contratimp

Pe muchia stingheră a depărtării plânsă.

Am să răzbat prin gândurile scuturate

Cântate de tuspatru anotimpurile nopţii

Cu furişări aprinse-n zorile-aplecate

De patimile roase căzute-n faţa porţii.

Am să opresc la barieră iarna-n floare ,

Să nu ne ningă povestea de estimp,

Să tipărească soarta  in abecedare

Iubirea noastră, al cincilea-anotimp!

Din vol. ,,Al cincilea anotimp”

Grai Romanesc